додому Бердичів Що думають бердичівляни про суд?

Що думають бердичівляни про суд?

105
0

На виконання Рішення Ради суддів України № 5 від 5 лютого 2015 року в Бердичівському міськрайонному суді Житомирської області в рамках Проекту «Система оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» проведено анкетування, яке включало в себе: внутрішнє опитування судді (додаток 2 Рішення); внутрішнє опитування працівника апарату суду (додаток 3 Рішення); опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду (додаток 6 Рішення).

За результатами анкетування «Анкета опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду» (Додаток 6 Рішення РСУ №5)

В опитуванні приймали участь 22 % респондентів віком від 18 до 25 років; 61 % респондентів віком від 26 до 39 років; 17 % респондентів віком від 40 до 59 років.
22 % від опитуваних мають базову вищу освіту, а 61 % – повну вищу освіту, 11 % зазначили пункт „Інше”, 6 % респондентів вказали середню та неповну середню освіту.
61 % респондентів жінки, 39 % – чоловіки. Повну вищу юридичну освіту мають 67 % респондентів. 72 % опитуваних мешкають в населеному пункті за місцем розташування суду, 28 % – в іншому населеному пункті.

На  запитання № 6 «У суді Ви представляєте….», 56% респондентів відмітили «2», 44 % респондентів зазначили «1».

На запитання № 7 «Ви вважаєте себе…», 50 % респондентів відмітили «3», 39 % респондентів зазначили «2», 6 % респондентів зазначили «4», 5 % зазначили «1».

На запитання № 8 «Як часто Ви були учасником судового процесу», 39% респондентів відмітили «1», 44 % респондентів зазначили «3», 6 % респондентів зазначили «2», 11 % опитаних не змогли відповісти.

На запитання № 9 «В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь?», 72 % респондентів відмітили «1», 17 % респондентів зазначили «4», 22 % респондентів зазначили «2», 33 % зазначили «3».

На запитання № 10 «На якій стадії розгляду перебуває Ваша справа?», 11 % респондентів відмітили «4», 44 % респондентів зазначили «3», 39 % опитаних зазначили «2», 17 % вказали відповідь «1».

На запитання № 11 «Який ступень Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому?», 44 % респондентів відмітили «4», 17 % респондентів зазначили «3», 22 % респондентів відмітили «2», 11 % опитаних обрали варіант «1», 6 % не змогли відповісти на запитання.

На запитання № 12 «Оцініть, будь ласка, якість роботи суду», 28 % респондентів відмітили «5», 22 % респондентів зазначили «4», 39 % респондентів відмітили «3», 11% опитаних вказали «2».

Другий блок запитань. Доступність суду. 

На запитання: «чи легко Вам було знайти будівлю суду» – 44% респондентів зазначили «5», 17 % зазначили «4»; 17 % вказали «3». 6 % обрали «2», 16 % опитаних не змогли відповісти;

«чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом» – 22 % зазначили «5», 11 % зазначили «4», 11 % зазначили «3», 6 % вказали «2», 22 % зазначили «1», 22 % не змогли дати відповідь на запитання;

«чи зручно паркувати автомобіль» — 22 % зазначили «5», 6 % зазначили «3», 61 % опитаних вказали «1», 11 % не змогли відповісти;

«чи зазнавали певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони» – 50 % респондентів відмітили «Ні», 17 % респондентів зазначили «Так», 33 % опитаних не змогли відповісти;

«чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до приміщення і користуватися послугами» – 22 % зазначили «5», 11 % зазначили «4», 17 % відмітили «3», 17 % опитаних вказали «2», 28 % зазначили «1»;

«чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати потрібну інформацію» – 28 % зазначили «5», 22 % зазначили «4», 22 % зазначили «2», 11 % вказали «1», 17 % обрали «3»;

«чи давав графік роботи канцелярії суду можливість вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи в суді» – 28 % зазначили «5», 33 % зазначили «4», 11 % зазначили «3», 11 % респондентів обрали «2», 6 % опитаних зазначили «1»;

«чи могли б Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката та юриста» – 28 % зазначили «1», 17 % зазначили «2», 11 % зазначили «3», 28 % зазначили «5», 16 % опитаних не змогли дати відповідь на запитання.

В розділі «Зручність та комфортність перебування у суді»
На запитання: Чи характерно для приміщень суду: «достатність зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до засідання», «вільний доступ до побутових приміщень», «чистота та прибраність приміщень», «достатність освітлення», «чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди» – 19 % респондентів зазначили «5», 17 % зазначили «4», 24 % зазначили «3», 12 % опитаних вказали «2», 20 % обрали «1».
На запитання: Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:
«розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень» – 22 % оцінили на «4», 23 % оцінили на «5», 28 % опитаних зазначили «3». 6 % оцінили на «2» та 17 % відмітили «1», 6 % не змогли дати відповідь;
«правил допуску в суд та перебування в ньому»- 33% оцінили на «4», 33 % оцінили на «5», 6 % опитаних зазначили «2», 22 % відмітили «1», 6 % опитаних не змогли дати відповідь;
«справ, що призначені до розгляду» – 17% оцінили на «4», 28 % оцінили на «5», 11 % респондентів зазначили «2», 16 % зазначили «3», 17 % опитаних відмітили «1», 11 % опитаних не змогли дати відповідь ;
«зразків документів» та «порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів» – 22 % оцінили на «5», 8 % оцінили на «4», 25 % оцінили на «3», 11 % опитаних зазначили «2», 25 % відмітили «1», 8 % опитаних не змогли дати відповідь;
«чи користувалися сторінкою суду в мережі інтернет?» – 33 % відповіли «Ні», 33 % відповіли «Так», 33 % опитаних не змогли відповісти;
«чи знайшли на сторінці потрібну інформацію» – 17 % зазначили «5», 11 % зазначили «4», 22 % зазначили «2», 17 % вказали «1», 33 % не змогли дати відповідь.
На запитання: Сприяння роботи працівників апарату суду та Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами доброзичливість, однакове ставлення, професіоналізм: 22% оцінили на «4», 39 % оцінили на «5», 11 % оцінили на «3», 7 % опитаних зазначили «2», 14 % опитаних відмітили «1», 6 % опитаних не змогли дати відповідь.
На запитання в розділі «Дотримання строків судового розгляду»:
«чи вчасно (відповідно до графіка) розпочалося останнє засідання по вашій справі?» – 6 % оцінили на «2», 11 % оцінили на «3», 39 % оцінили на «4», 17 % оцінили на «5», 22 % опитаних зазначили «1», 5 % опитаних не змогли дати відповідь;
«чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання?» – 11 % оцінили на «2», 6 % оцінили на «3», 28 % оцінили на «4», 28 % оцінили на «5», 22 % опитаних зазначили «1», 5 % не змогли дати відповідь;
«чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи?» – 11 % оцінили на «2», 6 % оцінили на «3», 17 % оцінили на «4», 44 % оцінили на «5», 17 % опитаних оцінили на «1», 5 % не змогли дати відповідь;
«чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки / перенесення слухань у розгляді Вашої справи?» – 6 % оцінили на «2», 22 % оцінили на «3», 28 % оцінили на «4», 28 % оцінили на «5», 11% оцінили на «1», 5 % не змогли дати відповідь.
На запитання в розділі «Сприйняття роботи судді»:
«неупередженість та незалежність» – 22 % оцінили на «3», 28 % оцінили на «4», 33 % оцінили на «5», 17 % оцінили на «1»;
«коректність, доброзичливість, ввічливість» – 11 % оцінили на «3», 33 % оцінили на «4», 28 % оцінили на «5, 11 % зазначили «2», 17 % оцінили на «1»;
«належна підготовка до справи, знання справи» – 28 % оцінили на «4», 28 % оцінили на «5», 22 % оцінили на «3», 22 % оцінили на «1»;
«надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію» – 22 % оцінили на «4», 39 % оцінили на «5», 11 % оцінили на «3», 6 % оцінили на «2», 22 % оцінили на «1»;
«дотримання процедури розгляду» – 22 % оцінили на «4», 39 % оцінили на «5», 11 % оцінили на «3», 6 % оцінили на «2», 22 % опитаних оцінили на «1».
На запитання в розділі «Судове рішення (якщо розгляд справи завершено)»:
«чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь» – 88 % оцінили на «Так», 6 % оцінили на «Ні», 6 % зазначили, що розгляд триває;
«чи плануєте Ви оскаржувати рішення» – 78 % оцінили на «Ні», 11 % оцінили на «Так», 11 % не змогли відповісти.
«чи отримали Вирішення по справі» та «чи вчасно Ви отримали рішення» – 75 % оцінили на «1», 6 % оцінили на «2», 19 % не змогли дати відповідь;
«чи було рішення викладено легкою, доступною для розуміння мовою?» – 28 % оцінили на «5», 33 % оцінили на «4», 11 % оцінили на «3», 6 % оцінили на «2», 17 % оцінили на «1», 5 % не змогли дати відповідь;
«чи було рішення добре обґрунтованим» – 33 % оцінили на «5», 28 % оцінили на «4», 6 % оцінили на «3», 11 % оцінили на «2», 17 % оцінили на «1», 5 % не змогли дати відповідь.
В розділі Вкажіть загальну кількість:
«судових засідань, що відбулися по Вашій справі» – відповіді зазначали від 1 до 20 засідань;
«судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію роботи суду» – відповіді зазначали від 0 до 10 засідань, які не відбулися;
«візитів до суду, що не були пов’язані з участю в судових засіданнях» – від 1 до 100 візитів.
В блоці «Зміни та рекомендації» на запитання «які виміри якості слід покращувати в першу чергу, коли мова йде про підвищення якості роботи суду»:

«доступність суду» 16 % вказали «7», 6 % надали оцінку «6», 11 % надали оцінку «4», 39 % надали оцінку «5», 6 % надали оцінку «3», 6 % надали оцінку «2», 6 % надали оцінку «1», 6 % не змогли відповісти;

«зручність та комфортність перебування в суді» 39 % надали оцінку «6», 11 % надали оцінку «7», 11 % надали оцінку «5», 11 % надали оцінку «4», 6 % надали оцінку «3», 11 % надали оцінку «1», 11 % не змогли дати відповідь;

«повнота та ясність інформації» 6 % надали оцінку «7», 17 % надали оцінку «6», 11 % надали оцінку «5», 44 % надали оцінку «4», 6 % надали оцінку «3», 5 % надали оцінку «1», 11 % не змогли відповісти;

«дотримання строків судового розгляду» 5 % надали оцінку «6», 6 % надали оцінку «7», 17 % надали оцінку «5», 28 % надали оцінку «3», 11 % надали оцінку «2», 28 % надали оцінку «1», 5 % не змогли відповісти;

«якість роботи працівників апарату суду» 11 % надали оцінку «7», 11 % надали оцінку «6», 11 % надали оцінку «5», 33 % надали оцінку «3», 22 % надали оцінку «2», 11 % не змогли відповісти;

«якість роботи судді» 17 % надали оцінку «7», 17 % надали оцінку «6», 22 % надали оцінку «2», 33 % надали оцінку «1», 11 % на змогли відповісти;

На додаткове запитання, які конкретні зміни необхідні для покращення роботи цього суду сьогодні, значна кількість респондентів зазначала побажання облаштування парковки біля приміщення суду та ремонту залів судових засідань.
На додаткове запитання, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників суду для ефективного виконання своїх обов’язків, певна кількість респондентів, яка відповіла на це запитання, зазначала, що «так» (28 % від загальної кількості респондентів, які приймали участь в анкетуванні), друга частина респондентів зазначила відповідь «ні» (72 % від загальної кількості респондентів).
На додаткове запитання, яким було Ваше враження від візиту до суду сьогодні, порівняно з Вашими очікуваннями, певна кількість респондентів, яка відповіла на це запитання, зазначала, що «краще, ніж очікував» (22 % від загальної кількості респондентів, які приймали участь в анкетуванні), друга частина респондентів зазначила відповідь «відповідають очікуванням» (50 % від загальної кількості респондентів), та 17 % опитаних вказали, що «гірше ніж очікували».
На два останні додаткових запитання (№ 57, № 58), чи змінилась якість роботи суду загалом; чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої системи діловодства, – певна кількість респондентів з тих, хто виявив бажання відповісти на додаткові запитання, зазначили, що діяльність суду залишилась без змін (39 % від загальної кількості), 39 % респондентів зазначили, що позитивні зміни відчувають.

За матеріалами Бердичівського міськрайонного суду