додому Бердичів Бізнес Чи існує наразі в Україні особливий період?

Чи існує наразі в Україні особливий період?

352
0

Немає сумнівів, що саме це одне з питань, яке лунає найчастіше. Отож, відповідно до статті 1 Закону України “Про оборону України” особливий період – це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Згідно із статтею 1 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (далі – Закон) встановлено, що особливий період – період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Демобілізація – комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати мирного часу.

У зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, Указом Президента України від 17.03.2014 № 303/2014, затвердженим Законом України від 17.03.2014 № 1126-VII “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”, оголошено рішення про проведення часткової мобілізації, у зв’язку з чим в Україні настав особливий період.

Згідно зі статтею 11 Закону рішення про демобілізацію приймає Президент України із внесенням його на затвердження Верховною Радою України.

На цей час Президент України не приймав відповідних рішень, а відтак, в Україні діє особливий період.

Окрім цього, питання щодо тривалості особливого періоду в державі було предметом судового розгляду. Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 року (справа №800/582/14) виходячи із системного аналізу норм чинного законодавства зазначив, що “…закінчення періоду мобілізації не є самостійною підставою для припинення особливого періоду”.

Отже, наразі в Україні діє особливий період, під час якого існують законодавчо визначені особливості проходження військової служби.

Прес-служба 26 абр