додому Бердичів У Бердичівському суді провели таємне опитування суддів

У Бердичівському суді провели таємне опитування суддів

189
0

Як повідомляє офіційний сайт Бердичівського міськрайонного суду, на виконання Рішення Ради суддів України № 5 від 5 лютого 2015 року в Бердичівському міськрайонному суді Житомирської області в рамках Проекту «Система оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» проведено анкетування, яке включало в себе: внутрішнє опитування судді (додаток 2 Рішення); внутрішнє опитування працівника апарату суду (додаток 3 Рішення); опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду (додаток 6 Рішення).
В анкетуванні, в середньому, взяли участь по 19 респондентів за кожною з тем анкетування.

За результатами анкетування «Анкета внутрішнього опитування судді» (Додаток 2 Рішення РСУ №5)

На запитання № 1 «Якою мірою Ви задоволені умовами праці у вашому суді?»: «ваше робоче місце» 44 % оцінили на «5», 44 % оцінили на «4», 11 % надали оцінку «2»; «зручність та комфортність приміщень суду для відвідувачів» 11 % опитаних оцінили на «5», 33 % оцінили на «4», 44 % вказали «3», 11 % оцінили на «1»; «комп’ютеризація суду» 11 % оцінили на «5», 56 % оцінили на «4», 33 % оцінили на «3»; інші підпункти цього питання в середньому 28 % оцінили на «5», 40 % оцінили на «4», 15 % оцінили на «3» 17 % оцінили на «2» та «1».

На запитання № 2 «Чи не виникало у Вас відчуття, що навіть за існуючих умов фінансування та матеріально-технічного забезпечення суду умови могли б бути кращими?», 1 респондент з 9 оцінив на «2», 3 респонденти оцінили на «3», 5 респондентів оцінили на «4».

На запитання № 3 «Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями, Голова суду ….», 66 % респондентів оцінили на «5», 25 % респондентів оцінили на «4» та 9 % респондентів оцінили на «3» або не змогли дати відповідь.

На запитання № 4 «Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями, Керівник апарату вашого суду ….», 46 % респондентів оцінили на «5», 29 % респондентів оцінили на «4» , та 9 % респондентів оцінили на «3», 16 % оцінили на «2» або не змогли дати відповідь.

На запитання № 5 «Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями, Збори суддів вашого суду ….», 70 % респондентів оцінили на «5», 17 % респондентів оцінили на «4» , та 5 % респондентів оцінили на «3», 8 % опитаних оцінили на «2», «1», або не змогли дати відповідь.
На запитання № 6 «Як співвідносяться позиції голови суду та керівника апарату суду при плануванні роботи чи оцінюванні поточної діяльності суду?», 44 % респондентів оцінили на «5», 44 % респондентів оцінили на «4» , та 12 % респондентів оцінили на «1».

На запитання № 7 «Спробуйте пригадати минулий тиждень-яку саме роботу чи окремі доручення виконували?», 55 % респондентів оцінили на «1», 22 % респондентів оцінили на «5» , та 22 % респондентів оцінили на «2».

На запитання № 8 «Чи доводилось Вам протягом останніх 12 місяців працювати після закінчення робочого дня або брати роботу додому?», 33 % респондентів оцінили на «3», 44 % респондентів оцінили на «2» , та 22 % респондентів оцінили на «4».

На запитання № 9 «Яка з наведених нижче оцінок може охарактеризувати Ваше навантаження», 22 % респондентів оцінили на «5», 33 % респондентів оцінили на «4» , та по 11 % респондентів оцінили на «3» і «2», 22 % не змогли дати відповідь.

На запитання № 10 «Чи є корисними семінари, тренінги та інші форми навчання, що проходять у суді?”», 44 % респондентів оцінили на «2», 22 % респондентів оцінили на «1» , та 11 % респондентів оцінили на «4», 22 % не змогли відповісти.

На запитання № 11 «Якою мірою наведене нижче є характерним для Вашого суду?», за середніми показниками, 52 % респондентів надали оцінку «5», 37 % респондентів оцінили на «4» , та 6 % респондентів оцінили на «3», 5 % респондентів оцінили на «2».

На запитання № 12 «Якою мірою наведені нижче ознаки є характерними для відносин у колективі суду?», за середніми показниками, 35% респондентів надали оцінку «3», 30 % респондентів оцінили на «2» , та 33 % респондентів оцінили на «1».

На запитання № 13 «Які зміни відбулися у суді за останні 12 місяців?», 11 % респондентів відповіли, що особисте навантаження не змінилось «2», 44 % респондентів зазначили, що навантаження зросло «1», 33 % опитаних відповіли, що навантаження зменшилось «3». Щодо умов праці, стану приміщення, відносин у колективі, організації роботи та управління судом, 81 % респондентів оцінили на «2» , та 19 % респондентів оцінили на «3».

На додаткове запитання № 13 «Які зміни відбулися у суді за час перебування на посаді нинішнього голови суду?», 63% респондентів відповіли, що умови праці, стан приміщення, відносини у колективі, організація роботи та управління судом покращилися – «3», 37 % відповіли, що умови залишились без змін, надавши оцінку «2».