додому Бердичів Працюєш у Польщі? Працюй легально!

Працюєш у Польщі? Працюй легально!

111
0

Перед приїздом до Польщі

Можеш почати легально працювати у Польщі, якщо:

  • Маєш дозвіл на роботу,
  • Легально перебуваєш на території Польщі,
  •  Підстава Твого перебування на території Польщі дає можливість Тобі на виконання праці, але це не може бути туристична віза або інший документ, який виключає можливість почати працю.

Замість дозволу – заява роботодавця

Якщо Ти громадянин України, Білорусі, Росії, Молдови, Грузії або Вірменії, маєш можливість працювати без дозволу, але не довше, ніж 6 місяців упродовж наступних 12 місяців і при умові, що:

  • Роботодавець напише заяву про намір надати Тобі роботу,
  •  Зареєструє цю заяву в повітовому управлінні праці.

Отримай візу!

На підставі дозволу на працю або заяви, у польському консуль- стві, відповідному для країни Твого постійного проживання, мусиш клопотати про візу з метою виконання праці, яка дасть Тобі мож- ливість легально виїхати і перебувати на території Польщі, а також легально працювати.

Не можеш легально працювати, якщо перебуваєш у Польщі на підставі:

  •  візи, виданої з метою: туристичною (символ „01”), отри- мання тимчасової охорони („20”) або приїзду з гуманітар- 4 них причин, з огляду на інтерес держави або міжнародні зобов’язання („21”);
  •  дозволу на тимчасове перебування, виданого на підставі ст. 181 абз. 1 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р.

За нелегальну роботу загрожує штраф та виїзд з Польщі

Якщо працюєш у Польщі:

– без дійсної візи або іншого документа, що дає Тобі право на пе- ребування на території Польщі (наприклад,

карта перебування

– маючи підставу для перебування, яка виключає виконання праці (дивись вище),

 – без необхідного дозволу на роботу,

– на іншій посаді або інших умовах, ніж ті, що визначені у дозволі (за винятком періоду до 30 днів у календарному році), то це не- легальна праця.

Тоді Тобі загрожує штраф від 1 000 до 5 000 зл. та зобов’язан- ня до повернення (покинути територію Польщі), а також заборо- на повторного в’їзду до Польщі або на територію інших держав Шенгенської зони (на період від 1 року до 3 років).

Перш ніж приступиш до роботи

Роботодавець зобов’язаний укласти з Тобою письмовий договір і вручити Тобі один екземпляр. Перед підписанням договору Ти по- винен мати можливість ознайомитись з його перекладом на зрозу- мілу для Тебе мову (це стосується іноземців, на яких розповсюджу- ється обов’язок володіти дозволом на роботу).

Трудовий договір мусить бути укладений у письмовій формі – не пізніше ніж у день, коли Ти розпочав роботу. За невиконання цього обов’язку роботодавець підлягає штрафові до 30 000 зл. Пам’ятай! Назва договору не визначає його характер! За- лежно від змісту дозволу на роботу, а також умов виконання роботи, можеш бути працевлаштованим на підставі трудового або цивіль- но-правового договору (доручення, договору підряду, агентського 6 договору і т. д.). Цивільно-правові договори не гарантують Тобі права володіти правомочностями і користуватися привілеями, що випли- вають з Кодексу праці! Якщо виконуєш роботу під керівництвом роботодавця, а також у визначеному ним місці і часі, Він повинен укла- сти з Тобою трудовий договір, а не цивільно-правовий договір. Така ситуація має місце, особливо коли:

– приходиш на роботу день за днем (або у визначені дні, коли працюєш на частину ставки),

– робочі години визначає роботодавець (напр., у графіку або та- белі праці),

– маєш обов’язок особисто виконувати роботу (не можеш висла- ти когось на заміну),

– роботодавець або начальник дає Тобі доручення і наглядає за Твоєю працею.

У такій ситуації немає значення, як названо договір, важливим є спосіб його виконання.

Інформація надана www.4viza.com

+38(067) 900-60-40