додому Бердичів Бізнес Міська рада хоче передати майно в оренду

Міська рада хоче передати майно в оренду

142
0

Об’єкт – нежитлові приміщення, площею 139,6 кв.м, за адресою: м.Бердичів, вул. Одеська (Котовського),40/1-6, мета використання – розміщення аптеки.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди (червень 2016 року) – 2197,27 грн. з ПДВ.
Основні умови конкурсу:
1.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць розрахунку ( червень 2016 року) – 2197,27 грн. з ПДВ.
2.Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індексу інфляції, згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.Забезпечити збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню та псуванню.
4.Утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами і правилами пожежної безпеки.
5. Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
6.Продовження терміну дії договору оренди здійснюється згідно з чинним законодавством.
7.Питання подальшої приватизації об’єкта розглядається виключно із збереженням профілю його використання та з врахуванням положень діючого законодавства.
8. Збереження цільового призначення об’єкта оренди.
9. Надання благодійної допомоги комунальному підприємству «Аптека №174» в місячний термін, після укладання договору оренди, у розмірі 31049,30 грн. для виплати простроченої заборгованості із заробітної плати та погашення інших грошових зобов’язань підприємства, які можуть бути уточнені на день укладання цього договору, на підставі відповідної довідки відділу економіки та інвестицій.
10.Після укладання договору оренди вирішити питання користування земельною ділянкою в порядку, визначеному чинним законодавством.
11. Застрахувати об’єкт оренди протягом одного місяця із дати укладання договору оренди.
12.Компенсувати витрати орендодавця, пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта, рецензії на звіт про оцінку майна, за виставленими рахунками.
13. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням – розміщення аптеки.
Для участі в конкурсі претендент подає такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи подаються у конверті з написом «На конкурс» (із зазначенням назви об’єкта оренди) і конкурсні пропозиції в окремому непрозорому конверті з відбитками печатки претендента (за наявності).
Претенденти, які подали документи не в повному обсязі, до участі в конкурсі не допускаються.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс за три робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою:13300, м.Бердичів, пл.Центральна,1, кімн.75.
Конкурс буде проведено о 11.00 год. 21 жовтня 2016 року за адресою: м.Бердичів, пл.Центральна,1, у приміщенні виконавчого комітету Бердичівської міської ради кімн.32.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (04143) 2-21-51.